Gjøre en startside for mappe tilgjengelig i frakoblet modus

Microsoft Outlook 2003

  • Velg Send og motta og Innstillinger for sending/mottakVerktøy-menyen, og klikk deretter Definer grupper for sending/mottak.
  • Velg et navn som inneholder en Exchange Server-konto fra listen, og velg deretter Rediger.
  • Velg Exchange Server-kontoen under Kontoer.
  • Merk av for Gjør mappens hjemmesider tilgjengelige i frakoblet modus under Kontoalternativer.
  • VisTips!

    Siden det kan ta lang tid å oppdatere startsider for mapper, kan du bedre ytelsen ved synkronisering ved å opprette en gruppe for sending/mottak som inneholder de viktigste mappene dine. Merk av for Gjør mappens hjemmesider tilgjengelige i frakoblet modus for denne gruppen. For alle andre grupper for sending/mottak fjerner du merket for Gjør mappens hjemmesider tilgjengelige i frakoblet modus.