Ta med eller utelate skjulte data når du beregner totaler

Office Excel PivotTables

Ta med eller utelate skjulte data når du beregner totaler

Denne prosedyren berører alle del- og totalsummer i pivottabellisten.

  1. Klikk tittellinjen til pivottabellisten.
  2. verktøylinjen for pivottabelliste klikker du Kommandoer og alternativer Knappesymbol, og deretter velger du kategorien Rapport.
  3. Gjør ett av følgende under Beregn totalsummer basert på:
    • Hvis du vil ta med skjulte data, merker du Alle elementer (inkludert skjulte elementer).
    • Hvis du vil utelate skjulte data, merker du Bare synlige elementer.

Merknader

  • Denne innstillingen berører data som er skjult ved å filtrere rad- og kolonnefelt. Data som er skjult ved å bruke filterfelt, blir alltid utelatt fra totaler.

  • Når du velger å ta med skjulte data, vises det stjerner (*) ved siden av titlene til delsummene og totalsummene for å angi at totalverdiene inneholder skjulte elementer i tillegg til de som vises.