Eksportere en pivottabelliste til Microsoft Excel eller andre programmer

Office Excel PivotTables

VisKopiere data til et annet program for ikke-interaktiv bruk