Skrive ut en pivottabelliste

Office Excel PivotTables

Skrive ut en pivottabelliste

  • Velg Skriv utFil-menyen i Microsoft Internet Explorer.

Merknader

  • Hvis pivottabellisten er bredere eller lengre enn den utskrevne siden, blir ikke ikke områdene som ikke får plass på siden, skrevet ut.
  • Webleseren skriver bare ut de delene av pivottabellisten som ikke er skjult og som du har bladd til under leseøkten. Hvis du for eksempel bare viser detaljer på høyt nivå eller hvis du skjuler detaljdata, blir ikke detaljdataene som er skjult, skrevet ut. Hvis du har bladd fra begynnelsen til slutten av dataene i pivottabellisten, skrives hele listen ut.
  • Hvis du vil ha bedre kontroll over hvordan dataene skrives ut, inkludert muligheten til å skrive ut en lang liste og angi sideskift, kan du eksportere pivottabellisten til Microsoft Excel. Se i Hjelp for Microsoft Excel hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut fra Microsoft Excel.