Microsoft Office webkomponenter

Office Excel PivotTables

Microsoft Office webkomponenter

Microsoft Office webkomponenter er et sett med ActiveX-kontroller som installeres med Microsoft Office 2003. Når Microsoft Office webkomponenter er installert på datamaskinen, kan du interaktivt arbeide med et regneark, en pivottabelliste og et diagram på en webside i Microsoft Internet Explorer 5.01 med Service Pack 2 (SP2) eller senere.

Hvis Microsoft Office webkomponenter ikke er installert på datamaskinen, men bedriften har en lisens for Office 2003 som tillater distribusjon via intranett, kan du konfigurere komponentene slik at brukere blir bedt om å laste ned Microsoft Office webkomponenter fra bedriftens intranett. Det betyr at brukere i bedriften kan bruke en datatilgangsside uten at programvaren for Microsoft Office 2003 er installert på datamaskinen.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Microsoft Office webkomponenter, se Microsoft Office 2003 Resource Kit.