Vise alle detaljdata automatisk

Office Excel PivotTables

Vise alle detaljdata automatisk

  1. Klikk tittellinjen til pivottabellisten.
  2. verktøylinjen for pivottabelliste klikker du Kommandoer og alternativer Knappesymbol, og deretter velger du kategorien Virkemåte.
  3. Sett Vis detaljer som standard til Alltid.

Merknader

  • Hvis du vil skjule detaljdata for alle elementer, velger du Aldri fra listen Vis detaljer som standard. Hvis du setter Vis detaljer som standard til Automatisk, utvides data fra tabellkilder som standard, mens data fra OLAP-databaser skjules.
  • Hvis du vil vise alle elementer i en pivottabelliste automatisk, setter du Vis elementer som standard til Alltid i kategorien Virkemåte.
  • Hvis detaljdata ikke er tilgjengelige, vil det ikke ha noen virkning om du endrer innstillingen Utvid detaljer som standard.