Vise eller skjule detaljdata for et element eller felt

Office Excel PivotTables

Vise eller skjule detaljdata for et element eller felt

  1. Gjør ett av følgende:
    • Hvis du vil vise eller skjule detaljdata for en celle eller et element på laveste nivå, merker du elementet eller cellen.

    • Hvis du vil vise eller skjule detaljdata for et rad- eller kolonnefelt, merker du rad- eller kolonnefeltet.
  2. Klikk Vis detaljer Knappesymbol eller Skjul detaljer Knappesymbolverktøylinjen for pivottabelliste.

Obs!  Hvis du vil vise eller skjule elementer på lave nivåer, merker du rad- eller kolonnefeltet eller -elementet, og klikker deretter Utvid Knappesymbol eller Skjul Knappesymbol på verktøylinjen.