Redigere et beregnet felt

Office Excel PivotTables

  • Merk det beregnede feltet som inneholder uttrykket du vil redigere.
  • verktøylinjen for pivottabelliste klikker du Kommandoer og alternativer Knappesymbol, og deretter velger du kategorien Beregning.
  • Rediger uttrykket, og velg deretter Endre.

    Dataverdiene blir automatisk omberegnet med det nye uttrykket.

  • VisTips!