Tilpasse et totalfelt

Office Excel PivotTables

VisVise totaler som prosentverdier