Vise eller skjule elementer uten data

Office Excel PivotTables

Vise eller skjule elementer uten data

  1. Klikk tittellinjen til pivottabellisten.
  2. verktøylinjen i pivottabellisten klikker du Kommandoer og alternativer Knappesymbol, og deretter velger du kategorien Rapport.
  3. Merk av for eller fjern merket for Tomme rader og Tomme kolonner.