Sortere data i et felt

Office Excel PivotTables

VisAngi en egendefinert sorteringsrekkefølge

Merknader

  • Rekkefølgen som tall, tekst og spesialtegn sorteres i, avhenger av kildedataene og de regionale innstillingene i Kontrollpanel i Microsoft Windows.
  • Hvis du vil bytte fra stigende eller synkende rekkefølge til egendefinert rekkefølge, klikker du Sorter stigende Knappesymbol eller Sorter synkende Knappesymbol slik at knappen ikke er valgt.