Fjerne filtre for å vise alle data i en pivottabelliste

Office Excel PivotTables

Vis alt Vis alt

Fjerne filtre for å vise alle data i en pivottabelliste

Når elementer i et felt er skjult ved feltfiltrering eller filtrering etter merking, er pilen feltpil i feltetiketten blå. Når elementer er skjult ved filtrering for topp- eller bunnverdier, vises et traktikon ikonsymbol til venstre for pilen.

Obs!  Hvis du ikke vil beholde filtrene, må du kontrollere at knappen Autofilter Knappesymbol ikke er valgt før du begynner å merke elementer som skal filtreres. Hvis knappen ikke er valgt, aktiveres filtrering automatisk hvis du merker nye elementer som skal filtreres, og de forrige innstillingene fjernes.