Vise alle elementer automatisk

Office Excel PivotTables

Vise alle elementer automatisk

  1. Klikk tittellinjen til pivottabellisten.
  2. verktøylinjen for pivottabelliste klikker du Kommandoer og alternativer Knappesymbol, og deretter velger du kategorien Virkemåte.
  3. Angi Utvid elementer som standard til Alltid.

Merknader

  • Hvis du vil skjule alle elementer, merker du Aldri på listen Utvid elementer som standard. Hvis du angir Utvid elementer som standard til Automatisk, utvides felt fra tabellkilder som standard, mens felt fra OLAP-databaser skjules.

  • Hvis du vil vise alle detaljer i en pivottabelliste automatisk, setter du Vis detaljer som standard til Alltid i kategorien Virkemåte.