Vise eller skjule elementer

Office Excel PivotTables

Vise eller skjule elementer

  • Hvis du vil vise eller skjule elementene på lavere nivå for et bestemt element, i rad- eller kolonneaksen, klikker du visningsindikatoren (boksen Plussboks eller Minusboks) ved siden av elementet.
  • Hvis du vil vise eller skjule elementer på lavere nivåer for alle elementer i et rad- eller kolonnefelt, velger du feltetiketten og deretter Vis Knappesymbol eller Skjul Knappesymbolverktøylinjen i pivottabellisten.

Merknader

  • Hvis boksen Plussboks eller Minusboks ikke vises ved siden av elementet, merker du av for Visningsindikator i kategorien Virkemåte i dialogboksen Kommandoer og alternativer. Hvis du ikke ser visningsindikatoren ved siden av elementet etter at du har merket avkrysningsboksen, kan elementet være på det laveste tilgjengelige nivået for kildedataene.

  • Hvis du vil vise eller skjule detaljer, merker du elementet eller feltet og velger Vis detaljer Knappesymbol eller Skjul detaljer Knappesymbol på verktøylinjen.