Få tilgang til en datakilde i et annet domene

Office Excel PivotTables

Når en pivottabelliste forsøker å få tilgang til data i et annet domene, kan det hende det mislykkes på grunn av en av følgende årsaker:

  • Området kontrollen åpner, er ikke inkludert i listen over klarerte områder.
  • Koble til datakilder mellom domener er satt til enten Deaktiver eller Spør under Diverse i dialogboksen Sikkerhetsinnstillinger i Internet Explorer, og når du ble spurt, klikket du Avbryt.

Hvis du vil aktivere tilgang på tvers av domener, gjør du følgende:

VisAktivere spørring

VisLegge til området i listen over klarerte områder