Vise eller skjule totaler for et felt

Office Excel PivotTables

Vise eller skjule totaler for et felt

  1. Velg rad- eller kolonnefeltet som du vil vise eller skjule del- og totalsummer for.
  2. Hvis du vil vise totalsummer, klikker du Delsum Knappesymbolverktøylinjen i pivottabellisten slik at den er merket. Hvis du vil skjule totalsummer, klikker du knappen på nytt.

Merknader

  • Del- og totalsummer vises ikke for felt i detaljområdet (området der alle enkeltpostene kan vises).
  • Når du velger å vise del- og totalsumverdier, blir de vist for hvert totalfelt i pivottabellisten. Du kan ikke utelate individuelle totalfelt.
  • Del- og totalsumberegninger kan ta med eller utelate dataelementer som er skjult ved filtrering.