Endre titler og etiketter

Office Excel PivotTables

Vis alt Vis alt

Endre titler og etiketter

Du kan endre tittelen på pivottabellisten, feltnavnene, navnene på elementene i felt og navnene på totalfelt. Endringene du gjør, påvirker ikke kildedataene.

  1. Klikk Kommandoer og alternativer Knappesymbolverktøylinjen for pivottabelliste.
  2. Gjør ett eller flere av følgende:

    VisEndre tittellinjeteksten eller tittelen på et slippområde

    VisEndre tittelen på et felt, feltsett eller egendefinert gruppefelt

    VisEndre tittelen til en elementegenskap

    VisEndre tittelen på et element eller en egendefinert gruppe

Obs!  Hvis du ikke vil ha en tittel for det merkede elementet, fjerner du merket for Tekst.