Hyperkoblinger

Microsoft Office Web Components

  • Navigere til en fil eller webside på et nettverk, et intranett eller Internett

  • Sende en e-postmelding

  • Starte en filoverføring, for eksempel nedlasting eller en FTP-prosess

  • Når du peker på tekst eller et bilde som inneholder en hyperkobling, blir pekeren til en hånd Peker i form av en hånd, som angir at det er noe du kan klikke. Når en besøkende på stedet klikker hyperkoblingen, vises, åpnes eller kjøres målet, avhengig av hva slags mål det er. En hyperkobling til for eksempel en lydfil åpner filen i et medieavspillingsprogram, og en hyperkobling til en webside viser siden i en webleser.

    VisDelene i en hyperkoblingsadresse

    VisSyntaks for deladresser for hyperkobling

    VisEksempler på hyperkoblingsadresser