Få hjelp med Microsoft Office Web Components

Microsoft Office Web Components

Få hjelp med Microsoft Office Web Components

  • Hvis du vil ha hjelp med pivottabellkomponenter, regnearkkomponenter eller diagramkomponenter, klikker du Hjelp knappesymbol på verktøylinjen i pivottabellisten, regnearket eller diagrammet.