Angre endringer når du legger til eller redigerer poster

Microsoft Office Web Components

  • Hvis du vil angre endringene for den gjeldende posten, klikker du Angre knappesymbol på verktøylinjen for postnavigering.

Obs!  Hvis Angre-knappen ikke vises, kan det skyldes følgende:

  • Personen som har utformet siden, har tilpasset knappen. Se etter instruksjoner på siden for hvordan du angrer endringene.

  • Siden er skrivebeskyttet og har ikke støtte for tillegg eller redigering.