Ordliste

Microsoft Office Web Components

Ordliste


B

bane
Stien som operativsystemet bruker for å finne frem til en mappe eller en fil, for eksempel c:\Internregnskap\mars.doc.
beregnet felt
Et felt som er definert i en spørring og som viser resultatet av et uttrykk i stedet for lagrede data. Verdien beregnes på nytt hver gang uttrykket endres.


D

database
En samling data relatert til ett bestemt emne eller formål. En datatilgangsside kan kobles til en Microsoft Access- eller Microsoft SQL Server-database.
datatilgangsside
En webside med forbindelse til en database. Ved hjelp av en datatilgangsside kan du vise, legge til, redigere og bearbeide data som er lagret i databasen. Datatilgangssider kan også inkludere data fra andre kilder, for eksempel Microsoft Excel.
diagram
En grafisk visning av databasedata som brukes til å vise trender, mønster og sammenligninger. Når dataene i databasen endres, oppdateres diagrammet. Hvis diagrammet er koblet til en pivottabelliste eller et regneark på datatilgangssiden, endres diagrammet når du endrer pivottabellisten eller regnearket. Et diagram inneholder også en egen verktøylinje og innebygget hjelp.


F

filter
Et kriteriesett som brukes på data for å vise et delsett av dataene. I en datatilgangsside kan du filtrere poster ved hjelp av kommandoen Filtrer etter merking. Obs! Datatilgangssider kan også ha innebygde filter. På denne typen sider ser du ikke postene før du velger en verdi fra en liste på siden. Bare poster som inneholder verdien du har valgt, vises på siden inntil du velger et annet filter.


G

GIF
Et grafikkfilformat (filtypen GIF i Microsoft Windows) som brukes til å vises indeksert fargegrafikk på World Wide Web. Formatet støtter opptil 256 farger og bruker komprimering uten tap, noe som innebærer at bilder ikke går tapt når filen komprimeres.
gruppe
En samling med objekter som opptrer som ett objekt med det formålet å flytte, endre størrelse på eller rotere objektene. En gruppe kan bestå av flere sett med grupper.
gruppenivå
Dybden som en gruppe i en rapport eller datatilgangsside er nestet i andre grupper på. Grupper nestes når et sett med poster grupperes av mer enn ett felt, ett uttrykk eller én gruppepostkilde.
gruppert datatilgangsside
En datatilgangsside som bruker to eller flere gruppenivåer for å opprette et hierarki som grupperer poster i alt fra generelle kategorier til spesifikke detaljer.


H

HTML
Standardspråket som brukes i dokumenter på World Wide Web. I HTML finnes koder som angir hvordan sideelementer, for eksempel tekst og grafikk, skal vises i weblesere, og hvordan leserne skal reagere på brukerhandlinger.
HTML-tillegg
En funksjon eller innstilling som er et tillegg til formell HTML-spesifisering. Det kan være at filtyper ikke støttes av alle weblesere, men de brukes ofte av webredigerere. Et eksempel på et tillegg er rullende tekst.


J

JPEG
Et grafikkfilformat (JPG-filtype i Windows) som støttes av mange weblesere som er utviklet til komprimering og lagring av fotografier.


M

Microsoft Access-database
En samling med data og objekter, for eksempel tabeller, spørringer eller skjemaer, som er relatert til et bestemt emne eller formål. Microsoft Jet-databasemotoren håndterer dataene.
Microsoft Office Web Components
Interaktive komponenter, for eksempel regneark, diagrammer og pivottabellister på websider, med dataanalysefunksjoner. Hvis du vil bruke disse funksjonene, må du ha Office 2003-lisens.
Microsoft SQL Server-database
En database i Microsoft SQL Server som består av tabeller, visninger, stikkordregistre, lagrede prosedyrer, funksjoner og utløsere.


P

pivottabelliste
I likhet med en Microsoft Excel-pivottabellrapport, viser en pivottabelliste data i rad- og kolonneformat. Pivottabellister tilbyr interaktive funksjoner i Microsoft Internet Explorer, slik at du kan omorganisere data ved å flytte rader til kolonner og kolonner til rader, vise sluttresultater ved skjæringspunktet mellom rader og kolonner, og omorganisere og summere data når du skal analysere informasjonen til forskjellige formål. En pivottabelliste har også egen verktøylinje og innebygget hjelp.


R

regneark
En funksjon på datatilgangssider, som ligner på et Microsoft Excel-regneark. Ved hjelp av regneark kan du legge inn rådata, legge til formler, bruke filtre og utføre andre regnearkoperasjoner. Et regneark inneholder også en egen verktøylinje og innebygget hjelp.


U

Uniform Resource Locator (URL)
En adresse til et objekt, et dokument, en side eller andre steder (for eksempel en nyhetsgruppe eller en side på World Wide Web) på Internett eller et intranett. En URL angir protokollen (for eksempel FTP eller HTTP) som skal åpnes og hvor målet befinner seg. En URL kan også angi en e-postadresse på Internett. Noen eksempler på URL-adresser: http://www.noens.hjemmesid/default.html, ftp://ftp.server.somewhere/ftp.file, news:alt.hypertext
Universal Naming Convention (UNC)
En navnekonvensjon for filer, som gjør at du kan finne frem til filer uansett hva slags maskin som brukes. Et UNC-navn inneholder vanligvis en referanse til en delt katalog og fil som er tilgjengelig via et nettverk, i stedet for en katalog og fil som angis med stasjonsbokstav og bane. UNC-navnet til for eksempel en database som heter Gastronor.mdb som ligger i den delte katalogen Eksempler, på datamaskinen MinArbeidsstasjon, er \\MinArbeidsstasjon\Eksempler\Gastronor.mdb. UNC er spesielt nyttig i webbaserte programmer fordi du kan referere til data som ikke nødvendigvis er lagret på en bestemt webserver.
utvidelsesindikator
En knapp som brukes til å vise eller skjule postgrupper på datatilgangssider. Et plusstegn (+) eller et minustegn (-) vises på knappen.


V

verktøylinje for postnavigering
En verktøylinje som inneholder knapper du kan bruke til å legge til, slette, lagre, angre endringer, sortere, filtrere poster og flytte mellom poster og få hjelp. I en gruppert datatilgangsside kan hver gruppe ha sin egen verktøylinje for postnavigering nederst i den utvidede gruppen.