Få hjelp med å bruke en datatilgangsside

Microsoft Office Web Components

Dette emnet forklarer hvordan du kan vise og arbeide med en datatilgangsside. Det kan hende at de som utformet datatilgangssiden du viser, har skrevet hjelp som er spesifikk for siden. De kan for eksempel ha lagt til instruksjoner direkte på siden, eller de kan ha lagt til tilpassede hjelpeknapper eller hyperkoblinger som gir informasjon om siden.

En datatilgangsside kan også omfatte funksjoner som har egen innebygd hjelp. I Microsoft Office Pivottabell, Microsoft Office Regneark eller Microsoft Office Diagram finnes for eksempel egne hjelpeemner med forklaring til hvordan du kan arbeide med akkurat den funksjonen på siden.

  • Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker Microsoft Internet Explorer, velger du Innhold og stikkordregisterHjelp-menyen i Internet Explorer.
  • Hvis du vil ha hjelp med en pivottabelliste, et regneark eller et diagram, klikker du Hjelp knappesymbol på verktøylinjen i komponenten.
  • Hvis du vil vise Hjelp for Microsoft Access igjen, lukker du hjelpevinduet for pivottabellisten, regnearket eller diagrammet og klikker Hjelp knappesymbolverktøylinjen for postnavigering for datatilgangssiden.

Obs!  Andre funksjoner, for eksempel Windows Media Player, har også egen hjelp, som er tilgjengelig hvis du høyreklikker funksjonen.