Slette poster

Microsoft Office Web Components

Viktig!   Når du har slettet en post, kan du ikke angre slettingen fra databasen.

Obs!  Hvis Slett-knappen ikke vises, kan det skyldes følgende:

  • Siden har ikke støtte for sletting.
  • Personen som har utformet siden, har tilpasset knappen. Kontroller om du finner instruksjoner for hvordan siden skal brukes, eller kontakt personen som har utformet siden.