Redigere data i en post

Microsoft Office Web Components

Redigere data i en post

  1. Klikk i feltet du vil redigere.

    Obs!  Du kan ikke redigere beregnede felt og felt som brukes til å gruppere data. Hvis du ikke kan plassere markøren i noen av feltene på siden, har ikke siden støtte for redigering.

  2. Skriv inn teksten du vil sette inn.
  3. Lagre posten.

Obs!     Hvis du skriver feil, trykker du TILBAKE. Hvis du vil avbryte endringene i gjeldende felt, trykker du ESC. Hvis du vil avbryte endringene i hele posten, klikker du Angre knappesymbolverktøylinjen for postnavigering.