Microsoft Office Web Components

Microsoft Office Web Components

Microsoft Office Web Components er et sett med ActiveX-kontroller som installeres sammen med Microsoft Office 2003. Når du har Office Web Components installert på maskinen, kan du arbeide interaktivt med regneark, pivottabellister og diagrammer på en webside i Microsoft Internet Explorer 5.01 med Service Pack 2 (SP2) eller senere.

Hvis du ikke har Office Web Components installert på datamaskinen, men du har en områdelisens for Office 2003 som gir deg tillatelse til å publisere filer på intranettet, kan du konfigurere komponentene slik at brukerne blir bedt om å laste ned Office Web Components fra intranettet. Dermed kan brukerne på området bruke en datatilgangsside uten å ha programvaren for Office 2003 installert på datamaskinen.

Du finner flere opplysninger om hvordan du konfigurerer Office Web Components i Microsoft Office 2003 Resource Kit Resource Kit.