Skrivebeskyttet modus for Office Web Components

Microsoft Office Web Components

Skrivebeskyttet modus for Office Web Components

Hvis ikke du har noen programvarelisens for Microsoft Office 2003 installert på datamaskinen, eller du har fått tilgang via en applikasjon i Microsoft Office 2003, kan du vise en av komponentene i Microsoft Office Web Components, en regnearkkomponent, diagramkomponent eller en pivottabellkomponent på en webside, men du kan ikke arbeide interaktivt med komponentene.

Hvis du vil arbeide interaktivt med og ha tilgang til alle funksjonene i en komponent som du viser, må du installere en lisens for Microsoft Office 2003 eller du må ha tilgang til en Office 2003-lisens. Hvis du arbeider i et organisasjons- eller gruppemiljø, kan du kontakte systemansvarlig for å få hjelp.

Når du er i skrivebeskyttet modus, kan du gjøre følgende:

  • Vise data
  • Skrive ut
  • Velge og rulle
  • Bruke hyperkoblinger
  • Endre størrelse på komponenter
  • Velge ark i regnearkkomponenten
  • Utvide eller skjule medlemmer i en pivottabelliste
  • Oppdatere data i en pivottabelliste
  • Bruke kommandoene Om, Hjelp og Oppdater. Hjelpeemner som omhandler interaktivt arbeid (for eksempel formatering av celler, dra felt, sortere, filtrere osv.), gjelder ikke.

Alle kommandoer bortsett fra Om, Hjelp og Oppdater er bare tilgjengelige i skrivebeskyttet modus.