Bruke et eksisterende filter på en datatilgangsside

Microsoft Office Web Components

Du kan bruke filtre som du opprettet tidligere i den gjeldende arbeidsøkten, på nytt. Hvis du imidlertid blar til en annen datatilgangsside når du har opprettet filtrene, eller du navigerer bort fra postene som vises, forsvinner filtrene.

  • Klikk Aktiver/deaktiver filter knappesymbolverktøylinjen for postnavigering på en ugruppert side.

  • Utvid gruppen du vil filtrere, på en gruppert side, og velg Aktiver/deaktiver filter knappesymbol på verktøylinjen for postnavigering for den gruppen.

Obs!     Denne fremgangsmåten gjelder ikke for pivottabellkomponenter, regnearkkomponenter eller diagramkomponenter i Microsoft Office. Disse funksjonene kan filtreres uavhengig av resten av dataene på tilgangssiden, og kan også støtte andre filtreringsmuligheter. Hvis du vil vise hjelpen for en pivottabelliste, et regneark eller et diagram, klikker du Hjelp knappesymbol på verktøylinjen.