Fjerne et filter for å vise alle postene

Microsoft Office Web Components

Merknader

  • Selv om du fjerner et filter, slettes det ikke. Hvis du imidlertid lukker eller oppdaterer siden, eller du flytter deg fra det gjeldende postsettet, forsvinner filtrene på siden.
  • Denne fremgangsmåten gjelder ikke for pivottabellkomponenter, regnearkkomponenter eller diagramkomponenter i Microsoft Office. Disse funksjonene kan filtreres uavhengig av resten av dataene på tilgangssiden, og kan også støtte andre filtreringsmuligheter. Hvis du vil vise hjelpen for en pivottabelliste, et regneark eller et diagram, klikker du Hjelp knappesymbol på verktøylinjen.