Datatilgangssider

Microsoft Office Web Components

En datatilgangsside er en spesiell type webside som du kan bruke til å vise eller arbeide med data fra en database. Den kan også omfatte data fra andre kilder, for eksempel Microsoft Excel. Hvordan du bruker siden, avhenger av hva den brukes til.

VisInteraktiv rapportering

VisDataanalyse

Datatilgangssider støttes i Microsoft Internet Explorer 5.01 med Service Pack 2 (SP2) eller senere.

Delene av en datatilgangsside

Datatilgangssider kan ha mange funksjoner. Funksjonene avhenger imidlertid av hensikten med siden. Noen av de vanligste funksjonene er oppført nedenfor. (Felt og poster er alltid del av en datatilgangsside. Hvordan de presenteres varierer imidlertid.)

 Deler av datatilgangssider

Callout 1 Utvidelsesindikator

Callout 2 Topptekst for gruppe

Callout 3 En post er en samling relaterte fakta om en enhet, for eksempel en kunde, en kundeordre, eller en ansatt, som er lagret i en database.

Callout 4 Tekstbokser viser eksisterende data fra den underliggende databasen, eller aksepterer nye data som skal lagres i databasen, dersom det er mulig.

Callout 5 Gruppepost for 04. mar.

Callout 6 Verktøylinjen for postnavigering kan du bruke til raskt å flytte mellom poster eller legge til, slette, lagre, angre endringer i, sortere eller filtrere poster.

I grupper ordnes data i sett. Siden ovenfor grupperer for eksempel poster for kundeordrer etter dato. Navnet på hver dato er gruppeoverskriften. Avhengig av hvordan siden ble utformet, vises enten alle grupper på siden (vanligvis med postene skjult), eller ingen bestemt gruppe vises før du velger en fra listen over tilgjengelige grupper. Hvis alle gruppene vises på siden, kan du vise postene for hver gruppe ved å klikke utvidelsesindikatoren. Noen av eller alle gruppene på siden støtter dataregistrering.

I en gruppert datatilgangsside kan hver gruppe ha sin egen verktøylinje for postnavigering nederst i den utvidede gruppen.

Sider kan dessuten inneholde ett eller flere av følgende:

VisPivottabellister

VisRegneark

VisDiagrammer