Legge til, endre eller slette banen til bilder

Microsoft Office Web Components

Obs!  Bilder blir ikke lagret i databasen. I stedet lagres banen til bildene i databasen, og selve bildene blir lagret i filsystemet på datamaskinen.

 1. Klikk i banefeltet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil legge banen til bildet, skriver du inn banen til bildet.

  • Hvis du vil endre banen til bildet, redigerer du banen.

  • Hvis du vil slette banen til bildet, merker du innholdet i feltet og trykker DEL.

Merknader

 • Du kan ikke redigere et felt på en side hvis siden ikke støtter redigering.
 • Banen kan være en relativ bane, en bane på datamaskinen, en UNC-bane (Uniform Naming Convention) eller en URL-adresse (Uniform Resource Locator). Hvilken type bane du bør bruke, avhenger av hvilke krav som stilles i databasen.
 • Hvis du vil slette bildefilen, må du gjøre det der filen er plassert i filsystemet på datamaskinen. Du finner mer informasjon om hvordan du sletter filer i hjelpen til Microsoft Windows.