Flytte mellom poster

Microsoft Office Web Components

Postnavigeringsknapper

Callout 1 Første post

Callout 2 Forrige post

Callout 3 Postkilde og nummer

Callout 4 Neste post

Callout 5 Siste post

Obs!  Hvis verktøylinjen for postnavigering ikke vises på siden, kan det skyldes følgende:

  • Alle poster vises på siden så postnavigeringsknappene er unødvendige.
  • Personen som har utformet siden, har tilpasset verktøylinjen. Kontroller om du finner instruksjoner for hvordan siden skal brukes, eller kontakt personen som har utformet siden.