Vise de nyeste dataene

Microsoft Office Web Components

Hvis andre brukere registrerer data samtidig med deg, kan det være at datatilgangssiden din ikke viser de siste endringene i databasen. Hvis du vil vise de nyeste dataene, må du oppdatere siden med jevne mellomrom.

  • Klikk Oppdater knappesymbol på verktøylinjen for Microsoft Internet Explorer, eller trykk F5.

Forsiktig!  Hvis du klikker Oppdater før du har lagret endringene, får du en advarsel om at endringene kan bli forkastet. Du må klikke Avbryt for ikke å miste endringene i gjeldende post.

Merknader

  • Hvis nedlastingen tar lang tid, og du vil avbryte operasjonen, klikker du Stopp knappesymbol på verktøylinjen for Internet Explorer, eller du kan trykke ESC..
  • Datatilgangssiden inneholder kanskje en pivottabellkomponent, en regnearkkomponent eller en diagramkomponent for Microsoft Office som bruker andre fremgangsmåter for merking. Hvis du vil vise hjelpen for pivottabellisten, regnearket eller diagrammet, klikker du Hjelp knappesymbol på verktøylinjen.