Sortere data på en datatilgangsside

Microsoft Office Web Components

Du kan sortere data på en datatilgangsside, inkludert data som er gruppert. Når det gjelder grupperte datatilgangssider, kan du sortere gruppelistene eller postene innen en gruppe.

 1. Gjør ett av følgende:
  • På en ugruppert side merker du feltet du vil sortere postene etter.
  • På en gruppert side utvider du gruppen du vil sortere, og merker deretter feltet du vil sortere postene etter.

   Obs!     Når du sorterer poster innen en gruppe, gjelder sorteringsrekkefølgen bare for den gruppen. Den har ikke innvirkning på rekkefølgen til poster i andre grupper. La oss for eksempel si at en datatilgangsside er gruppert etter region, regionnavnene står i stigende rekkefølge og under hver region står de ansatte oppført i stigende rekkefølge etter etternavn. Hvis du viser poster over ansatte i Bergen, og deretter sorterer ansatte i synkende rekkefølge etter etternavn, blir fortsatt listene over ansatte i andre regioner sortert i stigende rekkefølge, i likhet med listen over regioner.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil sortere i stigende rekkefølge, klikker du Sorter stigende knappesymbol.
  • Hvis du vil sortere i synkende rekkefølge, klikker du Sorter synkende knappesymbol.

Merknader

 • Hvis postene vises i tabellformat, klikker du bare etiketten for feltet du vil sortere postene etter. Postene vises i stigende rekkefølge. Hvis du vil sortere i synkende rekkefølge, klikker du etiketten på nytt.
 • Hvis du blar til en annen datatilgangsside og kommer tilbake til denne siden, mister du sorteringsrekkefølgen.
 • Den rekkefølgen tall, tekst og spesialtegn sorteres etter, er avhengig av databasen og de regionale innstillingene i kontrollpanelet i Microsoft Windows.
 • Denne fremgangsmåten gjelder ikke for pivottabellkomponenter, regnearkkomponenter eller diagramkomponenter i Microsoft Office. Disse funksjonene kan sorteres uavhengig av resten av dataene på tilgangssiden, og kan også støtte andre sorteringsmuligheter. Hvis du vil vise hjelpen for en pivottabelliste, et regneark eller et diagram, klikker du Hjelp knappesymbol på verktøylinjen.