Legge til en post

Microsoft Office Web Components

Legge til en post

  1. verktøylinjen for postnavigering klikker du Ny knappesymbol.

    Obs!  Hvis Ny-knappen ikke vises, kan det skyldes følgende:

    • Siden har ikke støtte for dataregistrering.
    • Personen som har utformet siden, har tilpasset knappen. Kontroller om du finner instruksjoner for hvordan siden skal brukes, eller kontakt personen som har utformet siden.
  2. Skriv inn dataene du vil ha med i det første feltet, og trykk deretter TAB for å gå til neste felt.
  3. Når du er ferdig med å legge til data i alle feltene, lagrer du posten.

Obs!     Hvis du skriver feil, trykker du TILBAKE. Hvis du vil avbryte endringene i gjeldende felt, trykker du ESC. Hvis du vil avbryte endringene i hele posten, klikker du Angre knappesymbol på verktøylinjen for postnavigering.