Søke etter bestemte data ved hjelp av filter

Microsoft Office Web Components

Ved hjelp av et filter kan du finne poster hvis de inneholder bestemte verdier i bestemte felt. Du kan for eksempel finne alle poster som har "Tyskland" i feltet Land. Når du bruker filteret, vises bare postene som inneholder verdien du valgte på datatilgangssiden. Når du fjerner filteret, vises alle postene igjen. På grupperte datatilgangssider kan du filtrere gruppelisten (gruppeoverskriftene) eller postene i gruppene.

 1. Gjør ett av følgende:

  VisPå ugrupperte sider

  VisPå grupperte sider

 2. Hvis du vil begrense undersettet med poster ytterligere, fortsetter du å merke verdier og velge Filtrer etter merking knappesymbol inntil du bare har de postene du vil.

  Hvis du for eksempel bare vil vise postene for kunder i Tyskland med leveringsdatoen 5.12.98, velger du "Tyskland" i feltet for land, velger Filtrer etter merking, merker av for "5.12.98" i feltet for leveringsdato, og velger Filtrer etter merking på nytt.

Merknader

 • Hvis du bare merker en del av verdien i et felt, bruker datatilgangssiden likevel hele feltverdien til filtrering.
 • Du kan fjerne filteret og deretter bruke det på nytt i løpet av den samme arbeidsøkten.
 • Hvis du blar til en annen datatilgangsside, mister du filteret.
 • Denne fremgangsmåten gjelder ikke for pivottabellister, regneark eller diagrammer. Disse funksjonene kan filtreres uavhengig av resten av dataene på datatilgangssiden, og kan også støtte andre filtreringsmuligheter. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du Hjelp knappesymbol på verktøylinjen for komponenten.