Co je nového

InfraRecorder

Verze 0.50.0.0

 • Volnější výchozí nastavení projektu pro ISO9660.
 • U dialogů průběhu jde nyní pro větší čitelnost změnit velikost.
 • Pro déletrvající operace přidána signalizace činnosti pomocí kurzoru.
 • Opravena chyba způsobující, že byly některé neúspěšně vykonané operace považovány za úspěšné.
 • Opravena chyba ke které docházelo při kontrole disku s jednoznakovými názvy souborů nebo adresářů.
 • cdrtools aktualizovány na verzi 2.01.01a61.
 • Přidána podpora pro zobrazení BluRay a HD-DVD funkcí podporovaných mechanikou.
 • Problém se zobrazováním tlačítka OK by měl být odstraněn.
 • Značně zvýšena rychlost detekce zařízení, zařízení budou nyní vyhledávána při každém spuštění.
 • Opravena chyba která bránila odebrání zaváděcích obrazů z projektu.
 • Formát projektů InfraRecorderu pozměněn tak, aby neuchovával údaje o velikosti souborů, které mohly potenciálně způsobit chybu zápisu.
 • Přidán bezpečnostní kód který by měl při neopravitelných chybách čtení během vypalování zajistit integritu ostatních souborů.
 • InfraRecorder upraven tak aby při vytváření systému souborů uzamykal soubory na pevném disku a předešel tak inkonzistenci dat.
 • Přidána podpora pro import dat ze seznamů souborů jako je např. M3U.
 • Přidány parametry pro příkazový řádek umožňující výběr typu projektu a média.
 • Opravena chyba způsobující nefunkčnost otevření projektu prostřednictvím asociace pokud byla povolena úvodní obrazovka.
 • Do dialogu pro výběr stop přidána možnost označení všech stop pomocí Ctrl+A.
 • Kromě názvu CD/DVD mechaniky je nyní zobrazováno i její přiřazené písmeno.
 • Fixace disku přejmenována na uzavření disku (v češtině už to tak bylo od začátku).
 • Opraveny chyby související s detekcí přiřazených písmen mechanik.

Verze 0.46.2.0

 • Opravena chyba způsobující na některých systémech zatuhnutí při vytváření systému souborů disku (tentokrát už opravdu).
 • Opravena chyba způsobující nepoužití uživatelsky nastaveného dočasného adresáře.
 • Opravena chyba maximalizace při spuštění.

Verze 0.46.1.0

 • Opravena chyba způsobující na některých systémech zatuhnutí při vytváření systému souborů disku.

Verze 0.46.0.0

 • Menší opravy a aktualizace.
 • Přidána podpora pro vypalování více kopií.
 • Do hlavního programu InfraRecorderu přidána úvodní obrazovka a odstraněna samostatná express aplikace.
 • Opravena chyba způsobující, že po vymazání/zformátování disku nebylo povoleno tlačítko OK.
 • Veškerý kód je nyní pod GPL verze 3.
 • Místo programů balíku cdrtools jsou nyní použity jejich alternativy z cdrkit.
 • Vylepšena detekce mechanik, již by neměli být problémy s nesprávně přiřazenými písmeny jednotek.
 • Přidán indonéský překlad (Andhika Padmawan)!
 • Přidán chuvashský překlad (Vladimir Kozhevnikov)!
 • Opravena chyba způsobující, že nebyla přeložena express aplikace a rozšíření průzkumníka.
 • Přenosná verze InfraRecorderu nyní ukládá záznamy do adresáře programu.

Verze 0.45.0.0

 • cdrtools aktualizovány na verzi 2.01.01a38.
 • Opravena chyba způsobující pád InfraRecorderu při pokusu o přesunutí adresáře do sebe sama.
 • Opravena chyba způsobující otevření nesprávného adresáře při poklepání na adresář v projektu, pokud projekt obsahoval více adresářů se stejným názvem.
 • Opravena chyba způsobující, že po vykonání operace nebyl v dialogu průběhu navrácen fokus na tlačítko OK.
 • Opraveno chybné zobrazení ikon ve Windows XP a novějších pokud je nastavena nižší než 32-bitová hloubka barev.
 • Kontrola nastavení zařízení při spuštění je nyní ve výchozím nastavení zapnuta.
 • Přidána podpora pro asociaci InfraRecorderu s obrazy disků.
 • Pokud jsou nyní některá dialogová okna otevřena externí aplikací (např. irExpress), jsou viditelná v panelu úloh a jsou minimalizovatelná.
 • Opravena chyba způsobující, že při kontrole vypálených disků jsou použity chybné názvy souborů.
 • Přidána funkcionalita pro odstranění a přejmenování souborů z importovaných sekcí.
 • Přidána podpora pro výběr importované stopy multisession disku.
 • Při vypalování na neprázdný přepisovatelný disk se nyní InfraRecorder zeptá, zda má být vymazán.
 • Průběh operací je nyní zobrazován i ve stavovém řádku.
 • Sníženy nároky na paměť při práci s projekty.
 • Opravena chyba způsobující neschopnost otevřít projekty bez souborů.
 • Přidán thajský překlad (Prasit Kaephukhieo)!
 • Zlepšena kompatibilita se standardem ISO9660.
 • Přidána podpora pro vytváření samostatného UDF systému souborů.
 • Přidána podpora pro Unicode názvy souborů v systémech souborů Joliet a UDF.
 • V ISO9660 level 3 přidána podpora pro fragmentované soubory. Soubory větší než 4 GiB nyní mohou být vypalovány jako ISO9660.
 • Odstraněna závislost na mkisofs a isoinfo.
 • Opraveny chyby týkající se importu sekcí.
 • Do kontextové nabídky kořenové složky projektu přidána volba Vlastnosti.
 • Přidáno správné označování skrytých souborů při vytváření systému souborů.
 • Pro multisession projekty změněna výchozí metoda zápisu na TAO.
 • Opravena chyba způsobující pád InfraRecorderu při pokusu o přejmenování projektových souborů na název obsahující lomítko nebo zpětné lomítko.
 • Do seznamu podporovaných formátů obrazů disků přidána přípona .img.
 • Několik kosmetických změn.
 • Přidán arabský překlad (Circoficus)!
 • Přidán řecký překlad (Σταμάτιος Η. Σταματέλλος)!

Verze 0.44.1.0

 • Přidán alternativní způsob zjišťování podporovaných rychlostí zápisu. Tato změna řeší problém "zakázané tlačítko OK".
 • Spuštění kontroly disku nyní podporuje notebookové mechaniky (mechaniky, které nemohou sami načíst CD).
 • Opravena chyba způsobující chybné zobrazení verze v záznamech.

Verze 0.44.0.0

 • Přidáno varování při zakázání uzavření disku, protože někteří uživatelé si myslí, že takto vytvoří multisession disk.
 • Přidána podpora pro vytvoření kopie disku s použitím jedné mechaniky (stejná mechanika jako zdroj i cíl).
 • Aktualizovány funkce pro detekci rychlostí, detekce by měla nyní zobrazit podporované rychlosti podle typu vloženého média.
 • Vylepšena detekce vložení/vyjmutí média.
 • Přidána podpora pro procházení mezi jednotlivými ovládacími prvky hlavního dialogu pomocí tabulátoru.
 • Opravena chyba způsobující pád InfraRecorder na systémech s Windows 9x při změně adresáře v Průzkumníku.
 • Přidána tlačítka pro označení všech souborů a pro otočení výběru.
 • Opravena chyba způsobující v některých případech zobrazení záporného průběhu.
 • InfraRecorder by se měl nyní spouštět maximalizovaný, pokud byl jako maximalizovaný ukončen.
 • Do dialogu O programu přidáno tlačítko pro otevření domovské stránky.
 • Opravena chyba přejmenování souboru projektu.
 • Přidána podpora pro přizpůsobení tlačítkového panelu.
 • Vylepšena práce se soubory projektu, nejsou povoleny duplicitní adresáře nebo soubory.
 • Nastavení programu je nyní ukládáno do adresáře programu. Byla vytvořena nová přenosná verze InfraRecorderu, která ukládá do adresáře programu i ostatní data.
 • Výrazně vylepšena podpora přetahování myší.
 • Přidán norský překlad (Karol Ptasinski)!
 • Aktualizována nápověda, přidán rejstřík a podpora hledání.
 • Opravena chyba způsobující, že InfraRecorder se snažil kontrolovat soubory importované z předchozí sekce.
 • Opravena chyba způsobující vysunutí disku (pokud bylo povoleno) před spuštěním kontroly disku.
 • Opravena chyba způsobující nekompatibilitu se systémy s Windows 9x z důvodu volání funkce SHGetFolderPathA.

Verze 0.43.1.0

 • Nástroje cdrtools aktualizovány na verzi 2.01.01a26.
 • Přidán finský překlad (Rami Aalto)!
 • Opraveno chybové hlášení týkající se ckEffects.exe.
 • Vylepšena funkce mazání, která nyní podporuje více vypalovaček.
 • Opravena chyba způsobující neuložení velikosti a pozice hlavního okna.
 • Opravena chyba způsobující zbělení seznamu souborů Průzkumníka při poklepání na adresář (jen Windows XP).
 • Vylepšeno ukládání záznamů.
 • Opravena chyba znemožňující importování sekcí z určitých typů disků.
 • Vylepšen výkon Průzkumníka. Rozbalení položky "Tento počítač" mohlo trvat velmi dlouhou dobu v důsledku pomalých dotazů zasílaných disketovým jednotkám.

Verze 0.43.0.0

 • Opravena chyba způsobující výjimku při řazení stop audio disku.
 • Přidán kouřový efekt při vypalování (vyžaduje Windows Vista a povolené Aero).
 • Opraveno několik chyb způsobujících zobrazení chybných informací v dialogu Informace o disku.
 • Různá přizpůsobení pro Windows Vista.
 • Přidána podpora pro vhazování souborů do stromové struktury projektu.
 • Kompletně přepsán kód mazání/formátování disků. Vylepšena podpora DVD±RW a DVD-RAM.
 • Přidán katalánský překlad (Josep Lluís Amador Teruel)!
 • Přidán galicijský překlad (Xesús Estévez)!
 • Opravena chyba způsobující uložení chybných koordinátů okna InfraRecorderu pokud byl ukončen minimalizovaný.
 • Přidán rumunský překlad (Nicolae Crefelean)!
 • Odstraněna závislost rozšíření průzkumníka na C++ 8 DLL knihovnách.
 • Přidán maďarský překlad (Tibor Sárkány)!
 • Přidán hebrejský překlad (Shemesh)!
 • Přidán dánský překlad (Patrick Fust)!
 • Opravena chyba způsobující selhání vykonání interních SCSI příkazů v x64 verzi InfraRecorderu.

Verze 0.42.1.0

 • MSI instalátor pro x64 verzi nyní vytváří zástupce v podadresáři nabídky Start.
 • Opravena chyba způsobující pád InfraRecorderu pokud cdrecord oznámil vypalování stopy s číslem vyšším než byl počet stop k vypálení.
 • Odstraněna závislost irWave kodeku na Visual C++ 8 DLL knihovnách.
 • Opravena chyba způsobující poškození haldy při použití irWMA kodeku.

Verze 0.42.0.0

 • 64-bitová (x64) verze.
 • Nový Wave kodek bez závislosti na libsndfile s podporou kompilace pro x64.
 • Upraven podpůrný kód pro překlad tak, aby se mohli ovládací prvky přizpůsobit svou velikost a polohu délce přeloženého řetězce.
 • Různé změny pro zlepšení kompatibility s Windows Vista.
 • WMA kodek upraven tak aby nezobrazoval chybu pokud se nezdaří jeho načtení (pokud není nainstalován Windows Media Player).
 • Přidán japonský překlad (Nardog)!
 • Opravena chyba způsobující, že DVD byla vypalována vždy nejvyšší rychlostí.
 • Přidán korejský překlad (Jung Jin-ho)!
 • Přidán bulharský překlad (Iliyan Popov)!
 • Samostatné typy projektů pro datová DVD a CD.
 • Přidána podpora pro vynechání čísel verzí u názvu souborů v ISO9660.
 • Přidána podpora pro Rock Ridge bez nutnosti použít Joliet.
 • Opravena chyba způsobující, že u některých mechaniky nebyly zobrazovány správné rychlosti.
 • Přidána podpora pro řazení sloupců.
 • Přidána podpora pro řazení audio stop pomocí přetahování myší.
 • Přidán srbský [v cyrilice a latince] překlad (ozzii)!
 • Přidána podpora pro automatickou kontrolu disku po jeho vypálení.
 • Popisy na dialogu průběhu jsou nyní double buffered aby se zabránilo jejich poblikávání.
 • Opravena chyba způsobující chybnou detekci znakové stránky cp1250 na českých systémech.
 • Přidána podpora pro vytváření DVD-Video projektů.
 • Přidán slovenský překlad (Marek)!
 • Opravena chyba způsobující problémy s importem některých sekcí multisession disků.
 • Opravena chyba způsobující chybné nastavení výchozích voleb UDF při vytváření nového projektu.
 • Opravena chyba způsobující špatné zobrazení chybových dialogů při vypalování on the fly.
 • Přidán čínský [tradiční] překlad (Charlie)!

Verze 0.41.0.0

 • Opravena chyba způsobující chybné zobrazení velikosti ukazatele zaplnění po vložení audio souborů do mixed-mode projektu.
 • Kvůli omezením Microsoft Windows 9x Unicode Layer je vydána samostatná ne-unicode verze InfraRecorderu.
 • Přidána podpora pro zakázání zobrazení chybových hlášení pokud se nepodaří načíst některý z kodeků.
 • Přidána podpora pro vytváření DVD-Video kompatibilního systému souborů.
 • Přidána podpora pro UDF.
 • Přidána podpora pro vytváření bootovacích disků.
 • Opravena chyba bránící správnému načtení některých projektů.
 • Přidán bosenský překlad (Asim Husanovic)!
 • Přidána možnost změnit detekovanou maximální rychlost zápisu mechaniky.
 • Změněna správa rychlostí zápisu, umožňuje nyní použít větší počet rychlostí zápisu.
 • Do rozšířených informací o mechanice přidány podporované režimy zápisu.
 • Opravena chyba způsobující chybnou detekci znakové sady na systémech používajících kódovou stránku 1251.
 • Opravena chyba způsobující nastavení chybných unix oprávnění souborů u projektů používajících rozšíření Joliet.
 • Vylepšen ukazatel velikosti projektu.
 • Přidána podpora pro záznam projektů on the fly.
 • Opravena chyba kvůli které nebyl odstraněn dočasný soubor při kopírování disku.
 • Přidána možnost zakázat chybové hlášení upozorňující na výběr nepodporované znakové sady.
 • Opravena chyba způsobující, že se u projektu audio disku v tipu ukazatele velikosti zobrazovala velikost v bytech místo v minutách.
 • Přidán slovinský překlad (Frani Žižek)!
 • Přidán ukrajinský překlad a nápověda (Serhij Dubyk)!
 • Pokud je popis funkce v dialogu rozšířených informacích o mechanice příliš dlouhý než aby mohl být normálně zobrazen, zobrazí se po najetí myši ve formě tipu.
 • Opravena chyba způsobující, že byly při záznamu projektů ignorovány prázdné adresáře.
 • Opravena chyba způsobující chybu při vytváření obrazu disku, pokud některý ze souborů obsahoval znak rovnítka.
 • Přidán portugalský (brazilský) překlad (Éder Silva)!
 • Přidán čínský (zjednodušený) překlad (DouDeHou)!
 • Přidáno více možností čtení (ignorovat chyby čtení, načíst subkanálová data a TOC, rychlost čtení).
 • Přidána podpora pro klonování disků.
 • Přidána možnost změnit velikost vyrovnávací paměti FIFO.
 • Přidána podpora pro ISO level 4, který mimo jiné umožňuje větší než osmiúrovňové vnoření adresářů.

Verze 0.40.0.0

 • Přidán český překlad (khagaroth)!
 • Vylepšena podpora DVD (cdrtools mají od verze 2.01.01a09 oficiální podporu DVD).
 • Simulace nyní funguje i při záznamu na DVD.
 • Podpora mazání DVD+RW médií (aktuálně pouze pro mechaniky Ricoh).
 • Velikost a pozice okna při zavření Infra Recorderu je nyní ukládána a obnovena při příštím spuštění.
 • Přidán baskický překlad (David García-Abad)!
 • Přidána podpora převodu zvukových stop do formátu Ogg, WMA a MP3 (vzhledem k problémům s patenty v samostatném balíčku).
 • Opravena chyba způsobující během vyhledávání chyb na disku zobrazování špatných stop.
 • Přidána podpora pro dekódování MP3, Ogg a WMA.
 • Přidána německá nápověda (CE4)!
 • Přidán italský překlad (Lorenzo Festa)!
 • Opravena chyba u dialogů zpráv, měly by být nyní modální.
 • Přidána podpora pro lokalizovanou nápovědu.
 • Simulace je ve výchozím nastavení vypnuta.
 • Přidána volba umožňující nastavení pracovního adresáře.
 • Do nápovědy přidány informace o tom jak používat bezobslužnou instalaci Infra Recorderu.
 • Instalátor nyní přidává položku do seznamu Přidat/Odebrat programy.
 • Přidána možnost volby jazyka při bezobslužné instalaci.
 • Přidán ruský překlad (Roman Starikh)!
 • Přidán německý překlad (Thomas Bigler)!
 • Přidán polský překlad (DJD)!
 • Přidán turecký překlad (Fatma Akarslan)!
 • Přidán chorvatský překlad (Tibor Keser)!
 • Přidán holandský překlad (Patrick)!

Verze 0.31.0.0

 • Přidán portugalský překlad (Cesar Baptista)!
 • Přidán španělský překlad (Eduardo Leon)!
 • Zvětšena výška všech comboboxů v GUI, aby se odstranilo zbytečné rolování.
 • Opraveno několik chyb v GUI, kvůli kterým se u některých grafických prvků zobrazovalo černé nebo fialové pozadí (pouze systémy starší než Windows XP).
 • K měřítku zaplnění přidán tip zobrazující velikost projektu.
 • Přidána podpora pro vkládání souborů z Průzkumníka Windows do projektu.
 • Opravena chyba umožňující do projektu naimportovat více sekcí.

Verze 0.30.0.83

 • Opravena chyba (statické slinkování s UpdateLayeredWindow v user32.dll) způsobující nekompatibilitu s Windows9x.

Verze 0.30.0.82 (Beta 2)

 • Pomocí patche pro cdrecord přidána podpora pro DVD (VAROVÁNÍ: Při vypalování DVD nefunguje simulace).
 • Přidán francouzský překlad (Pierre-Jean Coudert)!
 • Kvůli kompatibilitě s DVD byla výchozí metoda zápisu změněna na SAO.
 • Do instalátoru byly přidány nové volby a podpora pro více jazyků.
 • Přidáno několik nových přeložitelných řetězců pro výstup záznamu událostí.
 • Provedeny změny v adresářové struktuře CVS.