Vlastnosti projektu

InfraRecorder

Toto téma se zabývá možnostmi dostupnými z nabídky:
Soubor Vlastnosti projektu...

Obecná nastavení

Jediné obecné nastavení, které můžete změnit je název CD. Jako výchozí název je použit datum a čas vytvoření projektu. Na název CD se vztahují stejná omezení jako na názvy souborů (viz Možnosti ISO).

Možnosti ISO

Úroveň

Tato volba nastavuje úrovně normy ISO určující omezení týkající se hlavně názvů souborů a hloubky adresářové struktury. InfraRecorder podporuje tři úrovně:

  1. Level 1 povoluje jen názvy v 8.3 formátu (osm znaků pro název a tři znaky pro příponu), velká písmena, čísla a podtržítka. Maximální hloubka adresářové struktury je osm úrovní.
  2. Level 2 povoluje názvy s až 31 znaky.
  3. Level 3 povoluje fragmentované soubory (umožňuje paketový zápis a inkrementální vypalování).
  4. Level 4 v podstatě neexistuje, ale pokud je vybrán, je použit standard ISO-9660:1999 (ISO-9660 verze 2). Tento standard povoluje názvy souborů s až 207 znaky a adresářovou strukturu s hloubkou větší než osm úrovní.

Formát

Tato volba určuje formát, který má být použit při zápisu dat na CD. Formát Mode 1 je používaný při vytváření běžných disků, zatímco formát Mode 2 by měl být použit při vytváření multisession disků. Mode 1 umožňuje uložit 2048 bytů dat na sektor, Mode 2 pak 2336 bytů (CD-ROM sektor má velikost 2352 bytů).

Ostatní volby

Povolit u názvů rozšíření Joliet přidá na disk kromě názvů v ISO9660 adresářové záznamy rozšíření Joliet. Rozšíření Joliet se běžně používá ve Windows a povoluje UNICODE názvy s maximální délkou 64 znaků.

Pokud chcete použít ještě delší názvy souborů, můžete povolit volbu Pro Joliet názvy povolit více než 64 znaků. Tato volba není kompatibilní se specifikací Joliet, ale funguje. Maximální délka názvu je rozšířena na 103 znaků.

Popisky

Tato sekce umožňuje zadat informace o projektu. Pole Vydavatel, Připravil, Systém a Sada disků obsahují přímo dané informace, ostatní pole z důvodu omezené délky (36 znaků) často obsahují jen názvy souborů s příslušnými informacemi.

Nastavení audia

Tato sekce umožňuje zadat informace CD-Textu. CD-Text je formát umožňující zadat informace o jménu autora, názvu CD a stop, které pak mohou být zobrazeny během přehrávání. Dostupné pouze v audio a mixed-mode projektech.

Nastavení spuštění
Tato sekce je dostupná pouze pro datové projekty a umožňuje zadat až 63 zaváděcích obrazů, které budou použity k vytvoření spouštěcího CD. Pro přidání zaváděcího obrazu použijte tlačítko Přidat nový zaváděcí obraz: