Uzavření disku

InfraRecorder

Uzavřený disk je považován za dokončený. Uzavření je většinou automaticky provedeno po vypálení dat na disk. Tato funkce je k dispozici pro případy, kdy byla na disk zapsána data, ale disk nebyl z nějakého důvodu uzavřen. Pro uzavření disku použijte nabídku:
Akce Uzavřít disk...

Vypalovačka

Vyberte mechaniku do které jste vložili disk, který chcete uzavřít.

Ostatní volby

Zatržením volby Simulace donutíte InfraRecorder provést požadovanou s vypnutým laserem. To je doporučeno v případě, že si nejste jisti, zda daná operace proběhne úspěšně.