Přehled funkcí

InfraRecorder

Na této stránce naleznete seznam nejpodstatnějších funkcí Infra Recorder.

Hlavní funkce

 • Tvorba datových, hudebních a mixed-mode projektů a jejich záznam na kompaktní disky nebo do obrazů.
 • Tvorba a vypalování obrazů disků.
 • Přímé kopírování disků on the fly nebo za pomoci dočasného obrazu disku.
 • Mazání přepisovatelných disků s možností výběru ze čtyř režimů mazání.
 • Import sekcí multisession disků a přidávání dalších sekcí na tyto disky.
 • Uzavírání disků (zápis lead-out pro znemožnění přidávání dalších dat).
 • Vyhledávání mechanik připojených k SCSI/IDE řadičům a detekce funkcí, které tyto mechaniky podporují.
 • Zobrazení detailních informací o vloženém disku.
 • Čtení a ukládání zvukových a datových stop do souborů (wav. a .iso)
 • Vyhledávání chyb.

Prostředí

 • Moderní přizpůsobitelné prostředí podobající se Průzkumníkovi Windows.
 • Podpora drag and drop pro přetahování souborů do projektu z interního průzkumníka i Průzkumníka Windows.
 • Rozdílné rozvržení rozhraní podle typu aktivního projektu usnadňující práci s programem.
 • Samostatná express aplikace navržená k rychlému a snadnému navedení uživatele k těm správným nástrojům.
 • Kompletně přeložitelné rozhraní hlavní aplikace, express aplikace a rozšíření průzkumníka.

Integrace do Průzkumníka

Integrace do Průzkumníka přidává nové položky kontextové nabídky.

 • Zápis uložených projektů a obrazů disků.
 • Otevírání a editace projektů.
 • Přizpůsobitelné, může být zobrazeno jako podnabídka a s nebo bez ikon.
 • Rozšíření může být zaregistrováno pro kteroukoliv příponu souboru.