Poděkování

InfraRecorder

Infra Recorder používá ikony a grafické prvky odvozené z Tango Icon Project. Veškerá díla odvozená z ikon projektu Tango mohou být samostatně stažena (pod licencí kompatibilní s licencí Creative Commons Attribution Share) z oficiální domovské stránky Infra Recorderu.