Multisession disk

InfraRecorder

Multisession disk je disk obsahující více sekcí. Může být vypalován postupně sekce za sekcí.

Vytvoření nového multisession disku

Vytvoření nového multisession disku je jednoduché. Pro vytvoření nového multisession disku vytvořte nový datový projekt:
Soubor Nový projekt Datové CD
Otevřete nastavení projektu:
Soubor Vlastnosti projektu...
Vyberte záložku ISO a změňte Formát na:
Mode 2 XA (multisession)
Případně můžete projekt vytvořit pomocí nabídky:
Soubor Nový projekt Datové CD (multisession)
, která potřebná nastavení provede za vás.

Nyní můžete přidávat soubory a adresáře jako do běžného projektu. Pro více podrobností o práci s projekty si přečtěte toto téma.

Navázání multisession disku

Pro přidání dat na existující multisession disk musíte do vašeho projektu naimportovat data existující sekce. Použijte nabídku:
Akce Importovat sekci...

Objeví se okno s možností výběru mechaniky a s informací o obsazeném a volném místu na CD. Pokud je tlačítko OK neaktivní, znamená to, že disk nelze naimportovat.

Poté, co vyberete mechaniku obsahující multisession disk, který chcete naimportovat, klepněte na tlačítko OK a data budou naimportována do vašeho projektu. Naimportovaná data nemohou být upravována ani smazána. Všechny naimportované soubory a adresáře jsou proto zobrazeny šedivým textem.

Poté co skončíte s úpravami projektu, zapište změny na disk pomocí nabídky:
Akce Zapsat kompilaci vypálit na CD...
nebo pomocí tlačítka: