Vypálení obrazu

InfraRecorder

Pro vypálení obrazu disku můžete použít nabídku:
Akce Vypálit obraz...
nebo tlačítko:

Bude zobrazen dialog pro výběr obrazu disku, který chcete vypálit.

Nastavení

Detailní popis všech dostupných nastavení naleznete v tomto tématu.