Kopírování audio disků

InfraRecorder

Kopírování audio disků vyžaduje více kroků než kopírování datových disků. Nejdříve musíte audio stopy zkopírovat na pevný disk. To provedete otevřením dialogu Stopy:
Akce Spravovat stopy...
Po vybrání správné mechaniky a vložení audio disku by tento dialog měl vypadat přibližně následovně:
Nyní vyberte stopy (pomocí myši, fungují běžné zkratky pro výběr - shift - výběr rozsahu a ctrl - vícenásobný výběr), které chcete uložit (zkopírovat). Po označení všech požadovaných stop, klepněte na tlačítko Uložit označené stopy:

Bude zobrazen dotaz na cílový adresář pro uložení stop. Vyberte adresář podle vlastního uvážení. Poté co vyberete cílový adresář, budou do něj uloženy všechny označené stopy (za předpokladu, že nedojde k nějaké chybě).

Dalším krokem je vytvoření nového Audio CD projektu do kterého přidáte právě uložené stopy. Více informací získáte v tomto tématu.