Instalace

InfraRecorder

Instalátor Infra Recorderu podporuje parametry pro bezobslužnou instalaci. Instalátoru mohou být předány následující parametry (pozor, musí být dodržena velikost písmen):

/S Spustí instalátor (nebo odinstalátor) v tichém režimu. U všech voleb, které nebudou změněny zadáním dodatečných parametrů budou použity výchozí hodnoty.

/LANGUAGE=<jazyk>
Určí jazyk, který má Infra Recorder Použít. Například: "irsetup.exe /S /LANGUAGE=swedish" provede tichou instalaci Infra Recorderu s výchozím jazykem nastaveným na švédštinu.