Přidání zaváděcího obrazu

InfraRecorder

Existuje několik voleb, které budete muset nastavit při přidání zaváděcího obrazu do vašeho projektu.

Typ emulace

Tato volba umožňuje určit typ emulace použité pro daný "El Torito" disk. Pokud je nastavena emulace Diskety, musí mít zaváděcí obraz přesně velikost 1200, 1440 nebo 2880 KiB diskety. Pokud je nastavena emulace Pevného disku, musí zaváděcí obraz začínat hlavním zaváděcím záznamem obsahujícím přesně jeden diskový oddíl. Je také možné načíst zaváděcí obraz bez jakékoliv emulace.

Pokročilé možnosti

NEnastavit disk jako spustitelný - bude přidán zaváděcí obraz, ale nebude označen jako spustitelný. Systém bude pro obraz emulovat disk, ale spustí se ze standardního spouštěcího zařízení.

Zaváděcí segment - umožňuje nastavit adresu zaváděcího segmentu (hexadecimálně) pro neemulované "El Torito" disky.

Počet zav. sektorů - umožňuje určit počet (hexadecimálně) virtuálních (512-bytových) sektorů, které se mají načíst v neemulovaném režimu. Je doporučeno načíst celý zaváděcí soubor. Některé BIOSy moho mít problémy, pokud velikost není násobkem 4.