Možnosti čtení

InfraRecorder

Toto téma se zabývá možnostmi čtení, které budete moci nastavit v různých dialozích InfraRecorderu, např. když budete chtít zkopírovat disk ať už na na jiný disk nebo jako obraz na váš pevný disk.

Přestože jsou tyto volby přístupné v různých kontextech, jak uvedeno výše, jsou vždy prezentovány stejně:

Možnosti čtení

Ignorovat chyby čtení

Povolením této volby zakážete přerušení kopírování pokud dojde při kopírování dat k chybě. Mechanika bude také přepnuta do režimu, ve kterém ignoruje chyby při čtení sektorů, které jsou důsledkem neopravitelných ECC/EDC chyb.

Načíst subkanálová data a TOC

Pokud je tato volba povolena, budou při kopírování disku přečtena všechna subkanálová data a celá TOC. Informace TOC budou uloženy do souboru s názvem shodným s názvem souboru obrazu a s příponou .toc.

Rychlost čtení

Zde můžete vybrat rychlost jakou bude disk čten. Po výběru volby Maximum bude zvolena nejvyšší rychlost podporovaná mechanikou a vloženým médiem. Volba je funkční pouze s MMC kompatibilními mechanikami. Rychlost ne-MMC mechanik není změněna.

Snížení rychlosti můžete zlepšit čitelnost.