Informace o disku

InfraRecorder

Pro zobrazení podrobných informací o vloženém disku použijte nabídku:
Akce Informace o disku <vyberte mechaniku s vloženým diskem o němž chcete získat informace>

Dostupné informace

Typ disku - typ vloženého disku, např. CD-R, DVD+R DL atd.

Book type - platný jen pro DVD, zobrazuje book type vloženého DVD.

Region - zobrazuje region vloženého DVD. Významy uvedených čísel regionu:

  1. USA, Kanada.
  2. Evropa, včetně Turecka, Egypta, Arabského poloostrova, Japonska a Jižní Afriky.
  3. Korea, Thajsko, Vietnam, Borneo a Indonézie.
  4. Austrálie a Nový Zéland, Mexiko, Karibik a Jižní Amerika.
  5. Indie, Afrika, Rusko a bývalé republiky Sovětského svazu.
  6. Čína.
  7. Nepoužit.
  8. Letecká a lodní osobní doprava.
  9. Rozšíření (často uváděno jako bez regionu).

Vrstvy - zobrazuje počet vrstev na disku.

Stopy - zobrazuje počet stop na disku.

Sekce - zobrazuje počet sekcí na disku.

Stav - zobrazuje informace o stavu disku a sekcí stejně jako informaci o tom, zda je možné disk smazat.

Využité místo - zobrazuje množství využitého prostoru na disku.

Volné místo - zobrazuje množství volného prostoru na disku.