Smazání disku

InfraRecorder

Pro smazání přepisovatelného disku použijte nabídku:
Akce Smazat/Naformátovat disk...
nebo tlačítko:

Vypalovačka

Vyberte mechaniku, kterou chcete použít k mazání.

Metoda mazání

Vyberte jednu ze čtyř dostupných metod mazání. Smazat celý disk - zničí všechna data na disku. Tato operace může trvat dlouhou dobu. Rychlé smazání - vymaže pouze TOC, PMA a pregap. Samotná data nejsou smazána (pouze budou nedostupná), k vymazání dat dojde až když na disk vypálíte nová data. Tato metoda je velice rychlá a trvá většinou jen 10 sekund. Otevřít poslední sekci - otevře poslední sekci (na uzavřeném multisession disku) a umožní tak přidání dalších sekcí. Poslední metoda Smazat poslední sekci jednoduše smaže poslední sekci na disku. To může trvat dlouho nebo jen chvíli v závislosti na velikosti poslední sekce.

Ostatní volby

Pokud byla z nějakého důvodu poškozena TOC, InfraRecorder odmítne disk smazat pokud nepovolíte Ignorovat ilegální TOC.

Povolením volby Simulace přinutíte InfraRecorder provést požadovanou akci s vypnutým laserem. Tato volba je doporučena pokud si nejste jisti, zda operace proběhne úspěšně.