Možnosti vypalování

InfraRecorder

Toto téma se zabývá různými volbami nastavení vypalování se kterými se můžete setkat v InfraRecorderu, pokud chcete např. vypálit kompilaci, obraz disku, nebo kopii disku.

Přestože jsou tyto volby přístupné v různých kontextech, jak uvedeno výše, jsou vždy prezentovány stejně:

Obecná nastavení

On the fly

Při vypalování on the fly je systém souborů vytvářen během vypalování, což může zvýšit pravděpodobnost výskytu chyb. Pokud je tato volba zakázána, bude před vypalováním na disku vytvořen dočasný obraz disku, který pak bude vypálen. Doporučené nastavení je "vypnuto", tato volba by obecně měla být povolena pouze pokud máte nedostatek volného místa na disku.

Po vypálení zkontrolovat disk

Po povolení této volby InfraRecorder po vypálení disku provede porovnání CRC souborů na vašem pevném disku se soubory vypálenými na CD, aby ověřil, zda byly soubory vypáleny správně.

Rychl. zápisu

Volba rychlosti kterou má být disk vypálen. Volba Maximální automaticky vybere nejvyšší rychlost podporovanou vaší vypalovačkou a vloženým médiem.

Metoda zápisu

Toto volba určuje metodu použitou k vypálení disku. Budou dostupné pouze volby, které podporuje vaše vypalovačka.

Session-At-Once (SAO) nebo také Disc-At-Once (DAO), zapisuje všechna data (včetně lead-in a lead-out) najednou. Nepovoluje přerušení datového toku. Nelze přidávat další stopy/sekce. DVD musí být vždy zapsána touto metodou.

Track-At-Once (TAO) zapisuje každou stopu samostatně, což vyžaduje spojovací bloky mezi stopami. Starší vypalovačky většinou vkládají 2sekundovou pauzu (pregap) mezi stopy, novější vypalovačky většinou podporují nastavení délky pregap (viz volba níže).

TAO s nulovou mezerou používá výše uvedenou metodu Track-At-Once a pokusí se nastavit délku pregap na nulu, minimalizuje tak počet spojovacích bloků mezi stopami.

Raw zápis (raw96r) zapisuje data v raw režimu s 2352 bytovými sektory plus 96 bytů raw P-W subkanálových dat s výslednou velikostí sektoru 2448 bytů. Toto je upřednostňovaná metoda zápisu umožňující nejlepší kontrolu nad procesem zápisu.

Raw zápis (raw16) zapisuje data v raw režimu s 2352 bytovými sektory plus 16 bytů P-Q subkanálových dat s výslednou velikostí sektoru 2368 bytů. Pokud vypalovačka nepodporuje raw96r raw režim, jde o upřednostňovanou metodu zápisu. Tato metoda zápisu nepodporuje CD-Text.

Raw zápis (raw96p) zapisuje data v raw režimu s 2352 bytovými sektory plus 96 bytů raw P-W subkanálových dat s výslednou velikostí sektoru 2448 bytů. Toto je nejméně doporučovaná metoda zápisu, protože ji podporuje jen malé množství vypalovaček a mnohé z těch které ji podporují obsahují chyby v její implementaci. Nepoužívejte pokud vaše vypalovačka podporuje raw96r nebo raw16.

Důležité: Raw režimy vyžadují při vypalování znatelně více procesorového času než ostatní metody zápisu. Pokud máte pomalejší procesor, můžete mít problémy s podtečením vyrovnávací paměti.

Ostatní volby

Zvolením volby Simulace způsobí, že InfraRecorder provede zadanou akci s vypnutým laserem. Tuto volbu použijte pokud si nejste jisti, zda se operace zdaří.

Ochrana proti podtečení vyrovnávací paměti je funkce většiny novějších mechanik, která umožňuje pokračovat ve vypalování i pokud došlo k podtečení vyrovnávací paměti. Tato funkce má různá jména v závislosti na výrobci dané mechaniky, např.: Yamaha Lossless-Link, Sanyo BURN-Proof, Ricoh Just-Link, atd.

Volba Přidat k datovým stopám padding po svém povolení způsobí přidání 15 sektorů obsahujících samé nuly za každou zapsanou datovou stopu a doplnění audio stop na násobky 2352 bytů. Důvodem proč byste mohli chtít povolit tuto volbu je pokud má vaše mechanika problémy se čtením posledního sektoru stopy nebo pokud chcete disk použít na Linuxu s read ahead chybou.

Zakázání volby Po vypálení uzavřít disk způsobí, že poslední sekce (SAO režim) nebo stopa (TAO režim) nebudou uzavřeny. To může být užitečné pokud chcete CD vypálit v několika krocích.

Důležité: Vytvoření neuzavřeného disku není to samé jako vytvoření multisession disku.


Pokročilá nastavení

Volba Povolit overburning vám umožní na disk zapsat více dat než je oficiální velikost média. Většina disků může pojmout více dat než je jejich oficiální velikost, protože oficiální velikost lead-out oblasti je 90 sekund (6750 sektorů) a disk většinou funguje i jen se 150 sektory lead-out. Média mohou být přepálena minimálně o 88 sekund (6600 sektorů). Většina vypalovaček podporuje overburning jen v SAO a raw režimech. Některé vypalovačky omezují možnost přepálení na určitou velikost. Tento problém můžete obejít použitím raw režimu, protože v tom případě vypalovačka zjistí velikost média až při zahájení vypalování.

Po povolení volby Prohodit pořadí bytů audio dat je u audio dat předpokládáno byte-swapped (little-endian) pořadí bytů. Některé vypalovačky např. od Yamahy, Sony a nové SCSI-3/MMC vypalovačky vyžadují zasílání audio dat v little-endian pořadí, jiné vypalovačky pak mohou vyžadovat big-endian (síťové) pořadí bytů běžné pro SCSI protokol. Pořadí bytů vyžadované vaší vypalovačkou bude detekováno automaticky. Jediný případ, kdy je třeba použít tuto volbu je pokud jsou vypalovaná data v Intel (little-endian) pořadí.

Ignorovat velikost média může být použito pokud chcete ignorovat známou velikost média. Používejte opatrně. Tato volba předpokládá overburning.

Volba Nastavit příznak SCSI IMMED nastaví u některých SCSI příkazů příznak IMMED. Nastavení příznaku IMMED požaduje okamžité navrácení příkazu zatímco operace probíhá na pozadí, umožňuje tak použití sběrnice ostatními zařízeními a brání zatuhnutí systému. To může být užitečné na systémech s ATAPI pevnými disky a CD/DVD vypalovačkami na jedné sběrnici nebo na SCSI systémech které nepoužívají disconnect/reconnect. Tyto systémy zatuhnou při mazání/uzavírání disku nebo při zaplňování sekce na plnou velikost. Ne všechny vypalovačky podporují příznak IMMED.

Yamaha Audio Master Q. R. je funkce sloužící k vytvoření vysoce kvalitních audio disků, které mají menší problémy s přehráváním v Hi-Fi přehrávačích. Jde o variantu SAO režimu, je proto funkční pouze pokud zvolíte režim Session-At-Once (SAO). Tato volba nefunguje se všemi rychlostmi vypalování a neumožňuje vypálení stejného množství dat protože pity na CD budou větší než obvykle. Pokud tuto volbu povolíte, na běžné 74minutové CD se vejde 63 minut a na 80 minutové CD pak 68 minut. Tato volba funguje i u datových disků.

Volba Forcespeed režim přinutí mechaniku použít zvolenou rychlost bez ohledu na kvalitu vloženého média. Moderní vypalovačky většinou sami poznají maximální možnou rychlost pro dané médium a pro dosažení nejlepší možné kvality mohou rychlost vypalování i snížit. Používejte opatrně. Vypalovačka většinou ví nejlépe jakou rychlost zvolit.

Režim zápisu Plextor VariRec umožňuje uživateli částečně řídit výkon laseru. Pokud nastaveno správně, může snížit jitter a zlepšit tak čitelnost a kompatibilitu s existujícími CD přehrávači. VariRec je funkční pouze při 4x rychlosti vypalování.