Nastavení mechanik

InfraRecorder

Pokud došlo ke změnám ve vaší hardwarové konfiguraci, pravděpodobně o tom budete chtít InfraRecorder informovat. Pro zobrazení nastavení mechanik použijte nabídku:
Možnosti Mechaniky...

Zobrazí se seznam mechanik, které InfraRecorder našel ve vašem systému. Pokud chcete tento seznam aktualizovat, klepněte na tlačítko Znovu hledat. To spustí prohledání vašeho systému a načtení informací o všech podporovaných mechanikách.

Pokud chcete aby InfraRecorder kontroloval aktuálnost nastavení při každém spuštění, povolte volbu Při každém spuštění kontrolovat platnost konfigurace.